Metode


ATTRACT

HVORDAN JOBBER VI?


Vår styrke er en dyptgående kjennskap til medielandskapet og hvordan utnytte digitale og tradisjonelle kanaler for å vekke interesse hos smale målgrupper.

ANALYSE


Med utgangspunkt i en kandidatprofil vurderer vi mediemiksen som vil tiltrekke de beste kandidatene.  Menneskers medievaner er i stadig endring og varierer avhengig av sosiale og geografiske faktorer.  Vi vet hvor og hvordan vi skal vekke interessen hos akkurat deres målgruppe.

OPTIMALISERING


Når mediemiks og materiell er klart benytter vi vår mediekunnskap for å hente ut de beste resultater fra hver enkelt kanal.  Tids- og frekvensstyring på tvers av medier slått sammen med relevant brukerdata gir uovertruffen treffsikkerhet.

DESIGN


Både stillingstekst og -annonse er viktige for å vekke oppmerksomheten hos den rette målgruppen.  Det som fungerer for de unge og i sosiale medier er ikke nødvendigvis det beste når du skal rekruttere en senior.  Vi kan hjelpe dere.

LEVERANSE


Resultatene vil du først og fremst oppleve gjennom mer relevante søkere.  Vi leverer løpende rapporter som viser nøkkeltall for kampanjen med responstall for det enkelte mediet.

AddresseFornebuveien 37

1366 Lysaker