Tjenester


ATTRACT

Våre tjenesterAttractHead leverer tjenester som sørger for at FLERE blir kjent med din bedrift og at dere har stillinger ledig.


Vi er lidenskapelig opptatt av å skape resultater for våre kunder og løser alt fra langsiktig employer branding til profilering av den enkelte stilling.  Vi kan bistå i hele eller deler av prosessen!
Produksjon


UTFORMING AV STILLINGSTEKST


Vi kan hjelpe med å tilpasse tekst og annonse slik at disse vekker interesse hos rette målgruppen.

Tekst bør utformes slik at den gir rett inntrykk av selskap og kompetanse det søkes etter.  Svært mange fokuserer på en selgende tekst som treffer for bredt og får dermed søkere som sitter med feil kompetanse eller forventninger til hva bedriften tilbyr.


UTFORMING AV ANNONSER


Annonsering utover jobbrubrikk krever annonser i flere formater.  Vi har interne såvel som eksterne ressurser som er dyktige på å lage annonser som vekker oppmerksomhet rundt bedrift og stilling.


LANDINGSSIDE


Dersom bedriften ikke har egne sider for å presentere ledige stillinger kan vi sette opp dette ifbm profileringsoppdrag.

Om dere benytter kandidathåndteringssystem kan vi selvsagt lede trafikk hit.  Med en dedikert side for deres ledige stilling får dere en sterkere profilering av egen bedrift, eksklusiv oppmerksomhet samt mulighet til å spore interessenter og følge opp disse utover den stillingen dere skal bemanne i dag.  Dedikerte landingssider åpner også for at potensielle kandidater kan finne stillingen gjennom søk i søkemotorer.


Medier og annonsering


BANNERANNONSERING


Med målrettet annonsering i ledende redaksjonelle medier sikrer vi at flere blir kjent med at du har spennende stilling ledig.

Gjennom programmatiske og direkte plasseringer hos mediene følger vi målgruppe/bruker på tvers av relevante kanaler.  Trafikken fra bannerannonsering leder vi aller helst til deres egne stillingssider.  Alternativt til annet sted dere har utlysningen liggende.


OPTIMALISERING


Valg av kanaler og plasseringer er halve jobben.  Rett optimalisering av kampanje har store utslag for resultatene.  Desktop, mobil og sosiale medier krever alle sine individuelle tilpasninger på frekvens, tidsstyring og andre parametre for å gi deg best mulig respons.  Vi følger fortløpende opp og justerer basert i lang erfaring fra mediene og hva som fungerer for din stillingskategori.


AddresseFornebuveien 37

1366 Lysaker